KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME

 

     Eğitim, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri olarak, yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, belgelendirilmesi, rutin aralıklarla kontrolünün sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda rehberlik etmek üzere hizmet vermekteyiz.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

 

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

      ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel amaç, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesidir.


 

  • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği, tüketim noktasında gıdadan kaynaklanan tehlikelerin varlığı ve seviyeleri ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikeleri gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabileceğinden, gıda zincirinde yeterli kontrol temel zorunluluktur. Bu nedenle gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Gıda tedarikinde hatalar ihlallere, kötü şöhrete, yetersiz beslenmeye, kalitesiz ürüne, kazancın azalmasına, insanların acı çekmesine, ölüme neden olabilir. ISO 22000, gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. ISO 22000, sistemin benimsediği ve uyguladığı gıda işleyiciliği, üretimi, depolama, gıda ve gıda ürünleri dağıtımında yer alanlar için bilimsel bir anlam ifade etmektedir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 22000’in amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır. ISO 22000 kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine olarak uygulanabilir.

 

 

  • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 

      ISO 27001 Güçlü bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekliliklerin detaylandırıldığı, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardıdır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) birçok regülasyonun zorunlu hale getirdiği bir güvenlik standardı olup, bu zorunlulukların haricinde Türkiye'de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa'da ise Global Data Protection Regulation (GDPR) yasasına uyum sağlamak için kurumlar ISO 27001 BGYS standardını işletmek ve sertifikasını sahip olmak istemektedirler. Günümüzde kuruluşlar hem kendi hem de bağlı oldukları yasal ve sözleşmelerden kaynaklı; işledikleri, sakladıkları ve yönettikleri bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak zorundalar. ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği standardı risk tabanlı yaklaşımı ile kuruluşların bu süreçlerinde bilgi ve bilgi varlıklarının korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapıları ile hedeflenen güvenlik düzeyini sağlamaktadır.

 

  • TSE Belgesi Danışmanlık Hizmet

 

   TSE’ den ürün uygunluk belgesini veya kalite yönetim sistemlerini firmanıza kurmak istemeniz durumunda danışmanlık ve kurulum hizmeti uzman ekibimiz tarafından verilmektedir.  

AdalyaADR © Copyright 2017